Algemene Informatie

De Inspectie voor de Volksgezondheid is een onafhankelijke dienst binnen het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur op Curaçao.

De Inspectie voor de Volksgezondheid heeft als doel het beschermen en bevorderen van de gezondheidsbelangen van iedere burger op Curaçao.

Dit wil zij bereiken door op een efficiënte en effectieve wijze toezicht uit te oefenen op de volksgezondheid, zorgsystemen, beroepsbeoefenaren, de geleverde zorg, producten en hun toepassing op het gebied van de volksgezondheid.

De Inspectie voert haar werkzaamheden onafhankelijk uit. Dit betekent dat de Inspectie zonder beïnvloed te worden door beleidsmakers, de onder toezichtstaande partij, de verantwoordelijke bestuurder of anderen objectief te werk gaat en op grond daarvan tot een oordeel komt.

De Inspectie voor de Volksgezondheid bestaat op dit moment uit 3 inspectieonderdelen, die elk belast zijn met een eigen taakgebied:

  • de afdeling Inspectie Geneesmiddelen met als taakgebied apothekers, apothekers-assistenten, apotheken, bloedbank, de handel in geneesmiddelen en aanverwante producten;
  • de afdeling Inspectie Gezondheidsbescherming met als taakgebied eet- en drinkwaren, bestrijdingsmiddelen, laboratoria en drinkwater en
  • de afdeling Inspectie Gezondheidszorg met als taakgebied medische beroepsbeoefenaren en zorginstellingen (ziekenhuizen, klinieken, verpleeghuizen, medische laboratoria etc.).